Vilniaus Universitetas

Vilniaus universiteto Pedagogikos centro Nuostatai


Vilniaus universiteto Pedagogikos centro Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas