Vilniaus Universitetas

APIE PROGRAMĄ

VU kepure smMokyklos pedagogika – metus trunkanti profesinių pedagoginių studijų* (PPS) programa, skirta asmenims turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą, atitinkantį bendrojo lavinimo mokyklose mokomus dalykus ir norintiems įgyti profesinę pedagogo kvalifikaciją, suteikiančią teisę bendrojo ugdymo mokyklose dirbti dalyko mokytojais.

Studijuodami šioje programoje, studentai įgyja reikalingas teorines žinias, vertybines nuostatas, gebėjimus bei praktinius įgūdžius, leisiančius kūrybiškai dirbti dalyko mokytojais ir atlikti su pedagogine veikla susijusias funkcijas įvairių tipų bendrojo ugdymo mokyklose. Studentams, sėkmingai užbaigusiems šią PPS programą, suteikiama profesinė dalyko pedagogo kvalifikacija.

Studijų programos komiteto pirmininkė lekt. dr. Šarūnė Nagrockaitė.

Reikalavimai pedagogų kvalifikacijai ir mokytojų dalykiniam pasirengimui.

*iki 2017 m. šios studijos buvo klasifikuojamos kaip Laipsnio nesuteikiančios studijos (LNS)

MOKYMOSI YPATUMAI

Studijų trukmė – 1 metai, studijų forma – nuolatinės, vykdomos pagal sesijinį tvarkaraštį.

Studijos apima 60 kreditų. Programa turi dvi – teorinę ir praktinę – dalis. Kiekvienai jų skirta po 30 kreditų.

Į teorinę studijų programos dalį įeina trys teoriniai moduliai po 9 kreditus (Bendroji pedagogika, Psichologija mokyklai, Dalyko didaktika) ir 3 kreditų apimties baigiamasis darbas, rengiamas studijų programos pabaigoje.

Pedagoginė praktika susideda iš mokomosios (asistavimo) praktikos (10 kr.) ir profesinės (savarankiškos) praktikos (20 kr.).

INFORMACIJA STOJANTIESIEMS

2017 m. priėmimas į Vilniaus universiteto profesinių pedagoginių studijų programą „Mokyklos pedagogika“ vyks gegužės 23 - birželio 26 d. Prašymai studijuoti yra teikiami internetu per Vilniaus universiteto Internetinę Stojančiųjų Aptarnavimo Sistemą (VU ISAS). Atkreipiame dėmesį, kad stojantiesiems į „Mokyklos pedagogiką“ numatytas privalomas motyvacijos vertinimas, vyksiantis birželio 21 ir 22 dienomis (data VU ISAS priskiriama automatiškai). Priėmimas vykdomas per pagrindinio priėmimo pirmąjį etapą ir pagrindinio priėmimo antrąjį etapą.

KAS GALI STOTI?

Studijų sričių ir krypčių (šakų), pagal kurias vyksta 2017 m. priėmimas į Vilniaus universiteto profesinių pedagoginių studijų programą „Mokyklos pedagogika“, sąrašas.

Įstojusiems į valstybės finansuojamas studijų vietas kas mėnesį bus išmokama 3,05 bazinės socialinės išmokos parama (116 EUR).

Išsami informacija apie priėmimą.

! Pedagogo kvalifikacijos įgijimas reglamentuojamas Reikalavimų pedagogo kvalifikacijai aprašu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motyvacijos įvertinimas

Stojančiųjų į Mokyklos pedagogikos studijų programą 2017 metais motyvacijos vertinimas vyks birželio 21 ir 22 dienomis 10 val. VU Filosofijos fakulteto 306 aud. (Universiteto g. 9/1, Vilnius). Dėmesio! VU ISAS užsiregistravusiems stojantiesiems motyvacijos vertinimo diena priskiriama automatiškai. Neišlaikę arba nelaikę motyvacijos vertinimo, praranda galimybę dalyvauti priėmimo į studijų programą konkurse.

Motyvacijos įvertinimas yra privalomas visiems stojantiems į PPS programos Mokyklos pedagogika valstybės finansuojamas studijų vietas. Jį sudaro dvi dalys: apklausa raštu ir pokalbis. Motyvacijos įvertinimą atlieka Filosofijos fakulteto dekano patvirtintos vertinimo komisijos nariai. Į motyvacijos įvertinimo pokalbį stojantieji įleidžiami pagal administratoriui pateikiamą asmens tapatybės dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą).

Motyvacijos įvertinimo eiga: stojantiesiems išdalijami apklausos raštu lapai. Apklausa raštu  trunka 20 minučių. Po jos vyksta motyvacinis pokalbis, kurio metu kiekvienas stojantysis individualiai dalyvauja pokalbyje su vertinimo komisijos nariais. Komisijos darbe stebėtojų teisėmis gali dalyvauti Vilniaus universiteto studentų atstovybės atstovai. Kiekvienas vertinimo komisijos narys susumuoja apklausos raštu ir pokalbio rezultatus. Motyvacijos įvertinimą atlikusių vertinimo komisijos narių vertinimų vidurkis įrašomas į žiniaraštį kaip stojančiojo motyvacinio pokalbio įvertinimo rezultatas, kuris yra apvalinamas pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles.
Motyvacinio pokalbio įvertinimo aprašas.

Priėmimas vyksta į PPS programos Mokyklos pedagogika valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas vietas. Asmenys, bakalauro ir magistrantūros pakopose studijavę valstybės finansuojamose vietose, turi teisę pretenduoti į  PPS programos Mokyklos pedagogika valstybės finansuojamas studijų vietas.
Mokamų studijų metinė kaina – 2248 EUR.

! Priėmimas į studijų programą Mokyklos pedagogika vykdomas pagal priėmimo į antrosios pakopos (magistrantūros) studijas Vilniaus Universitete tvarką.

TVARKARAŠČIAI / SESIJŲ GRAFIKAI

2017/18  m. m. nuolatinių profesinių pedagoginių Mokyklos pedagogikos studijų programos SESIJŲ GRAFIKAS

Studijų programa, pakopa, kursas Rudens semestras Pavasario semestras
PPS Mokyklos pedagogika,
1 kursas

Įžanginė sesija
2017 09 08
2017 09 29 - 2017 10 28

Praktikos seminarai
2017 m. lapkričio–gruodžio mėn.
2018 m. sausio mėn.

2018 03 05 - 2018 03 24

Praktikos seminarai
2018 m. vasario–balandžio mėn.

Baigiamųjų darbų gynimas
2018 m. birželio mėn.


2017/18  m. m. nuolatinių profesinių pedagoginių Mokyklos pedagogikos studijų programos TVARKARAŠČIAI:

Nuolatinių sesijinių profesinių pedagoginių studijų programos Mokyklos pedagogika 2017/18 m. m. pavasario semestro paskaitų tvarkaraštis.

Nuolatinių sesijinių profesinių pedagoginių studijų programos Mokyklos pedagogika 2017/18 m. m. pavasario semestro praktikos seminarų tvarkaraštis.

Nuolatinių sesijinių profesinių pedagoginių studijų programos Mokyklos pedagogika 2017/18 m. m. rudens semestro praktikos seminarų tvarkaraštis.

Nuolatinių sesijinių profesinių pedagoginių studijų programos Mokyklos pedagogika 2017/18 m. m. rudens semestro paskaitų tvarkaraštis.

Nuolatinių sesijinių profesinių pedagoginių studijų programos Mokyklos pedagogika 2017/18 m. m. rudens semestro įžanginės sesijos paskaitų tvarkaraštis.


2016/17  m. m. nuolatinių profesinių pedagoginių Mokyklos pedagogikos studijų programos TVARKARAŠČIAI

Nuolatinių sesijinių profesinių pedagoginių studijų programos Mokyklos pedagogika 2016/17 m. m. rudens semestro įžanginės sesijos paskaitų tvarkaraštis.

Nuolatinių sesijinių profesinių pedagoginių studijų programos Mokyklos pedagogika 2016/17 m. m. rudens semestro paskaitų tvarkaraštis.

Nuolatinių sesijinių profesinių pedagoginių studijų programos Mokyklos pedagogika 2016/17 m. m. pavasario semestro paskaitų tvarkaraštis.

KONTAKTAI

Kilus klausimams prašome kreiptis į:

Profesinių pedagoginių studijų koordinatorę Albiną Misiūnaitę (el. paštu , tel. +370 5 266 7600)

Profesinių pedagoginių studijų programos vadovę dr. Šarūnę Nagrockaitę (el. paštu , tel. +370 5 266 7625)

Edukologijos katedrą (el. paštu , tel. +370 5 266 7625)

Sudėtingesniais atvejais – į Filosofijos fakulteto studijų prodekaną doc. Evaldą Kazlauską (el. paštu , tel. +370 5 266 7602)