Spausdinti

APIE PROGRAMĄ

StudentaiGretutinių studijų (GS) programa Dalyko pedagogika skirta Vilniaus universiteto bakalauro pakopos studentams, norintiems greta savo pagrindinės studijų krypties (šakos) programos įgyti profesinę pedagogo kvalifikaciją, suteikiančią teisę dirbti mokyklose dalyko mokytojais.

Šią GS programą gali rinktis studentai, kurių studijuojamos studijų programos susijusios su bendrojo ugdymo mokyklų mokomaisiais dalykais.

Studijuodami pagal šią programą, studentai įgyja reikalingas teorines žinias, vertybines nuostatas, gebėjimus bei praktinius įgūdžius, leisiančius kūrybiškai dirbti dalyko mokytojais ir atlikti su pedagogine veikla susijusias funkcijas įvairių tipų bendrojo ugdymo mokyklose. Studentams, sėkmingai užbaigusiems  programą, suteikiama profesinė dalyko pedagogo kvalifikacija.

MOKYMOSI YPATUMAI

Gretutinės studijos prasideda antrame kurse (nuo 3 semestro). Studijų apimtis – 60 kreditų, išdėstytų per 5 semestrus (nuo 3 iki 7 semestro) paraleliai su pagrindinėmis bakalauro programos studijomis.

GS programos Dalyko pedagogika turinys: 30 kreditų – teorinė dalis ir 30 kreditų – pedagoginė praktika.

Į teorinę studijų programos dalį įeina trys teoriniai moduliai po 9 kreditus (Bendroji pedagogika, Psichologija mokyklai, Dalyko didaktika) ir 3 kreditų apimties baigiamasis darbas.

Pedagogikos ir psichologijos moduliai dėstomi Filosofijos fakultete, ketvirtadieniais ir penktadieniais antroje dienos pusėje. Dalyko didaktikos užsiėmimai vyksta pagrindinės studijų programos fakultete.

INFORMACIJA STOJANTIESIEMS

GS programą Dalyko pedagogika gali rinktis Vilniaus universiteto studentai, studijuojantys šiuose fakultetuose, pagal šias bakalauro pakopos studijų programas:

Filosofijos fakultetas
Filosofija
Psichologija
Socialinė politika
Sociologija

Filologijos fakultetas
Anglų filologija
Ispanų filologija
Lenkų filologija
Lietuvių filologija
Prancūzų filologija
Rusų filologija
Vokiečių filologija

Fizikos fakultetas*
Energetikos fizika
Fizika
Kompiuterinė fizika ir modeliavimas
Moderniųjų technologijų fizika ir vadyba
Taikomoji fizika
Telekomunikacijų fizika ir elektronika

Istorijos fakultetas
Archeologija
Istorija
Kultūros istorija ir antropologija

Chemijos ir geomokslų fakultetas
Chemija
Nanomedžiagų chemija

Matematikos ir informatikos fakultetas
Bioinformatika
Matematika ir matematikos taikymai
Programų sistemos
Statistika

Gyvybės mokslų centras
Biologija
Neurobiofizika

Užsienio kalbų institutas
Anglų ir rusų kalbos
Anglų ir kita užsienio (ispanų) kalba
Anglų ir kita užsienio (prancūzų) kalba

*Fizikos fakulteto studentams sudaromos galimybės įgyti mokytojo kvalifikaciją pagal indvidualų studijų planą.

Registracija

! Studentas registruojasi į gretutines studijas per Vilniaus universiteto informacinę sistemą https://is.vu.lt likus vienam semestrui iki jų pradžios, t. y. vasario mėnesį.

TVARKARAČIAI

2016/17  m. m. gretutinių studijų programos Dalyko pedagogika TVARKARAŠČIAI

KONTAKTAI

Kilus klausimams, prašome kreiptis į:

Laukiame Jūsų!