Vilniaus Universitetas

Pedagogo kvalifikacijos igijimo schema 2017

PEDAGOGIKOS PROGRAMŲ SPECIFIKA

Mišrios studentų grupės pagal mokomuosius dalykus. Studijuojama (išskyrus Dalyko didaktikos modulį) mišrioje grupėje. Galimybė pažinti įvairių mokslo krypčių atstovų požiūri į ugdymą(si) ir jų patirtis.

Specialistai. Kiekvieną modulį dėsto savo srities specialistai.

Praktika. 50 proc. studijų užima mokymasis per patirtį praktikos metu. Praktikos metu studentai turi aptarimus ir refleksijas (supervizijas) su praktikos vadovais.

Vertinimas. Programoje remiamasi kaupiamojo vertinimo strategija.

Metodai. Programoje taikomi įvairūs mokymosi metodai: grupės darbas, diskusijos, informacinių šaltinių ir mokslinės literatūros analizė, stebėjimas, mokymasis per patyrimą ir kt.