Vilniaus Universitetas

Kviečiame fizikos, taip pat kitų pagrindinio ir vidurinio ugdymo dalykų mokytojus bei mokyklų vadovaujančius asmenis dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo seminare „Mokinių pažangos stebėsena, vertinimas ir įvertinimas“, kuris vyks 2017 m. sausio 4 d. Fizinių ir technologijos mokslų centre, A101 (Saulėtekio al. 3, Vilnius).

Seminaro programą, svarbiausią informaciją bei nuorodą registracijai rasite čia.

Laukiame Jūsų