Vilniaus Universitetas

Atšauktas spalio 26 d. seminaras bendrojo ugdymo mokyklų informacinių technologijų mokytojams „Informatikos ugdymo veiklų modelis pradiniam ir pagrindiniam ugdymui“ Šiauliuose. Planuojama, kad seminaras vyks lapkričio pabaigoje. Informacija bus patikslinta vėliau.