Vilniaus Universitetas

Vilniaus universiteto Pedagogikos centras yra akredituotas vykdyti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą. Vilniaus universiteto dėstytojai yra kviečiami rengti ir teikti vertinimui mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programas.

Šiam procesui paskatinti ir vu destytojai dirba kartubendroms idėjoms generuoti VU Pedagogikos centras spalio 24 dieną organizuoja Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo dirbtuves.

Prašytume apie savo dalyvavimą pranešti VU Pedagogikos centro vyr. specialistei Sabinai Sadovskai ().

 Mieli VU dėstytojai, tikimės naudingo bendradarbiavimo