Vilniaus Universitetas

2016 m. spalio 21-22 d. Vilniaus Universivu fsfteto Filosofijos fakulteto Edukologijos katedra, VU Švietimo politikos centras, VU Pedagogikos centras kviečia į 3-ąją tarptautinę mokslinę konferenciją „Švietimo politika ir kultūra: nuoseklios ir radikalios transformacijos“.

Globalus pasaulis yra paženklintas augančios medijų įtakos, nekontroliuojamo vartotojiškumo ir iki šiol rinkos ekonomikos mažai paliestų sektorių marketizavimo. Būtų neteisinga nepaminėti ir nuolatinės migracijos, daugiau ar mažiau sėkmingos integracijos nulemtų įtampų tarp daugiakultūriškumo ir etnocentrizmo. Šios politinės, socialinės ir kultūrinės realijos turi didžiulį poveikį švietimui ir ugdymui, reikalaudamos įvairių transformacijų. Greitai kintančiame pasaulyje žodis „transformacijos” tampa vienu iš dažniausiai vartojamų šalia tokių sąvokų, kaip antai: globalizacija, medijos, technologijos. Tačiau po tomis transformacijomis dažnai slepiasi ikitolinių viešųjų praktikų inercija, suteikianti socialinių sričių transformacijoms oksimorono pavidalą. Tai verčia kelti klausimus: kiek transformacijos švietime ir ugdyme yra nuoseklios ir kiek - radikalios? Koks yra transformacijų tikslas ir kam jos naudingos?

Transformacijos, kurios bus aptariamos šioje konferencijoje, stebimos ir švietimo politikoje, ir kultūroje. Svarbu pažymėti, jog švietimo politika ir kultūra yra vienas nuo kito priklausantys laukai. Viena vertus, galima teigti, kad globalūs ir nacionaliniai politiniai sprendimai nulemia kultūros pokyčius. Kita vertus, kintantys kultūriniai kontekstai taip pat skatina priimti skubius politinius sprendimus, kurie turi atliepti tarpkultūrinę, daugiakultūrinę ir etnokultūrinę ugdymo problematiką. Transformacijų kompleksiškumas švietime reikalauja tarpdisciplininės tyrėjų, politikų, praktikų perspektyvos ir plataus požiūrio į problemas, kurios liečia visus ugdymo lauko veikėjus: mokytojus, mokinius, dėstytojus, studentus, tėvus, neformalaus ugdymo dalyvius, švietimo administratorius ir politikus. Konferencijoje kviečiama aptarti šiuos su švietimo politika ir kultūra susijusius klausimus:

globaliąsias ir lokaliąsias, socialines ir edukacines tendencijas, darančias įtaką švietimo politikos sprendimams;

tarpkultūrinio, daugiakultūrinio ir etnokultūrinio ugdymo politiką;

ugdymo įstaigų (mokyklos, universiteto ir t.t.) kultūros pokyčius;

pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo problemas ir iššūkius.

 

Kvietimas į konferenciją ir išsamesnė informacija.  

Preliminari konferencijos programa (anglų kalba).