Vilniaus Universitetas

Spalio 8 d. Klaipėdoje vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras bendrojo ugdymo mokyklos informacinių technologijų mokytojams „Informatikos ugdymo veiklų modelis pradiniam ir pagrindiniam ugdymui”, kuriame bus aptariami informatikos programos pokyčiai, nauji informatikos ir matematikos mokymo būdai ir jų taikymo galimybės, bus tobulinami mokytojų gebėjimai pateikti mokymo turinį mokiniams remiantis konstrukcionizmo ir dekonstrukcionizmo mokymo teorijos principais. Seminarą ves prof. dr. Valentina Dagienė, dokt. Lina Vinikienė, informacinių technologijų mokytojai Antanas Budriūnas ir Bronius Skūpas.