Vilniaus Universitetas

Skelbimai

Š. m. kovo 29 d. (trečiadienį), 16:00 val. kviečiame į Consilium educationis seminarą „Etinės gairės socialiniams tyrimams“. Pranešimą skaitys Europos medicinos etikos asociacijos centro ekspertė prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė.

Seminaras vyks VU Filosofijos fakulteto 107 aud. (Universiteto g. 9/1, Vilnius).

Seminarų ciklo Consilium Educationis tikslas – ne apibendrinimai, o diskusijos, ne nuomonių „primetimas“, o jų išsakymas ir kiekvieno dalyvio skatinimas problemos gvildenime mąstyti įvairiais žiūros kampais.

Seminarų rengėja ir vedėja – VU Edukologijos katedros profesorė habil. dr. Vilija Targamadzė.

Kviečiame dalyvauti.consilium educationis2

Kontaktinis asmuo:
Justina Garbauskaitė-Jakimovska
tel.: +370 5 266 76 25
el. paštas:

Kviečiame pradinio ir pagrindinio ugdymo informacinių technologijų mokytojus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo seminare „Informatikos mokymas su Raspberry Pi“, kuris vyks 2017 m. sausio 6 d., penktadienį, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Skaitmeninių tyrimų ir skaičiavimo centre, 13 auditorijoje (Šaltinių g. 1A, Vilnius).

Seminaro programą ir svarbiausią informaciją rasite čia.

Laukiame Jūsų!

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kursai „Mokytojas - brandos darbo vadovas“, kurie turėjo vykti 2017 m. sausio 5-6 ir kovo 3 d. Vilniaus universitete, atšaukiami. Planuojama, kad kursai vyks 2017 m. pavasarį. Informacija bus patikslinta vėliau.

Kviečiame lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, fizikos, informatikos / matematikos mokytojus, dirbančius su vyresniųjų klasių moksleiviais, dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Mokytojas - brandos darbo vadovas“, kurie vyks 2017 m. sausio 5-6 ir kovo 3 d. Vilniaus universitete.

Svarbiausią informaciją apie šiuos kursus bei nuorodą registracijai rasite čia.

Laukiame Jūsų

Kviečiame fizikos, taip pat kitų pagrindinio ir vidurinio ugdymo dalykų mokytojus bei mokyklų vadovaujančius asmenis dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo seminare „Mokinių pažangos stebėsena, vertinimas ir įvertinimas“, kuris vyks 2017 m. sausio 4 d. Fizinių ir technologijos mokslų centre, A101 (Saulėtekio al. 3, Vilnius).

Seminaro programą, svarbiausią informaciją bei nuorodą registracijai rasite čia.

Laukiame Jūsų