Vilniaus Universitetas

matematika2017 m. balandžio 12 d. įvyko seminaras „Lietuvos mokinių pasiekimai tarptautiniuose IEA TIMSS ir OECD PISA bei nacionaliniuose tyrimuose – esama situacija ir perspektyva“.

Seminarą organizavo Lietuvos matematikos mokytojų asociacija kartu su VU Pedagogikos centru, siekdami numatyti ir pasiūlyti veiksmų planą, gerinantį mokinių pasiekimus.

Seminaro dalyviai susipažino su mokinių matematikos pasiekimų tarptautinių IEA TIMSS ir OECD PISA bei nacionalinių tyrimų rezultatais ir rekomendacijomis, jų analizės ir pritaikymo organizuojant ugdymo procesą galimybėmis bei tobulino profesinės komunikacijos, ugdymo(si) turinio įgyvendinimo ir tobulinimo bei profesinės veiklos tyrimo kompetencijas, atliko programoje numatytas praktines užduotis.

Seminaro dalyviams buvo išduotas VU Pedagogikos centro pažymėjimas.