Vilniaus Universitetas

2016 m. spalio 24 d. Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete vyko Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo dirbtuvės, kurias organizavo VU Pedagogikos centras. Dirbtuvėse dalyvavo skirtingų Vilniaus universiteto padalinių: Fizikos, Istorijos, Gamtos mokslų, Filologijos bei Filosofijos fakultetų, taip pat Orientalistikos centro atstovai. Šio renginio metu VU Pedagogikos centro vadovė dr. Sigita Girdzijauskienė pristatė informaciją apie mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos pokyčius, taip pat VU Pedagogikos centro atliktos apklausos apie mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius rezultatus bei mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo gaires. Darbo grupėmis metu panašios mokslo srities atstovai dalinosi idėjomis naujoms mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programoms rengti, taip pat vyko bendra diskusija, aktualių klausimų dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo aiškinimasis bei bendros, tarpdisciplininės mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos parengimo idėjų ir galimybių aptarimas.