Vilniaus Universitetas

pedagogu rengimo forumasVilniaus universitetas organizavo socialinės partnerystės forumą „Pedagogų rengimas universitete ateities Lietuvai“.

Konferencijoje buvo gvildenamos šiuo metu aktualios pedagogų rengimo temos: kokie lūkesčiai keliami ateities pedagogams; koks yra tikrasis pedagogų poreikis, koks yra ir galėtų būti šalies universitetų vaidmuo juos rengiant; kaip jaučiasi pedagogas šiuolaikinėje mokykloje ir ko tikisi mokinių tėvai. Šios temos buvo aptariamos ne tik kviestiniuose pranešimuose, bet ir diskusijoje, skirtoje pedagogų rengimo galimybėms ir iššūkiams aptarti.

Forume dalyvavo Lietuvos švietimo tarybos pirmininkė prof. habil. dr. Vilija Targamadzė, tuometinis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo viceministras doc. dr. Rimantas Vaitkus, VU akademinių reikalų prorektorius doc. dr. Kęstutis Dubnikas, VU Filosofijos fakulteto Edukologijos katedros prof. habil. dr. Rimantas Želvys, Lietuvos tėvų forumo tarybos pirmininkas Audrius Murauskas, VU Matematikos ir informatikos fakulteto Matematikos ir informatikos metodikos katedros prof. dr. Valentina Dagienė, Vilniaus jėzuitų gimnazijos mokytojos Dalia Siniauskienė ir Vilgailė Ona Jakštaitė ir kiti.

„Galvodami apie šiandienos pedagogą pirmiausia galvojame apie jo funkcijas. Nuo Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo praėjo dvidešimt ketveri metai, ir jeigu vis dar sulaukiame signalų, kad mūsų pedagogai nepasirengę atlikti tam tikrų funkcijų, tai mums sako, kad šiuo metu rengiant pedagogus vis dar yra pernelyg daug tuščios retorikos, įvaldytos nuo švietimo reformos laikų“, – mano Lietuvos švietimo tarybos pirmininkė prof. V. Targamadzė.

Forume siekiama stiprinti ir plėtoti bendradarbiavimą su svarbiausiais pedagogų rengime dalyvaujančiais socialiniais dalininkais, inicijuoti atvirą diskusiją, skirtą pedagogų rengimo paradigmos kaitai Lietuvos aukštajame moksle.

Renginio programa.