Vilniaus Universitetas

Renginiai

matematika2017 m. balandžio 12 d. įvyko seminaras „Lietuvos mokinių pasiekimai tarptautiniuose IEA TIMSS ir OECD PISA bei nacionaliniuose tyrimuose – esama situacija ir perspektyva“.

Seminarą organizavo Lietuvos matematikos mokytojų asociacija kartu su VU Pedagogikos centru, siekdami numatyti ir pasiūlyti veiksmų planą, gerinantį mokinių pasiekimus.

Seminaro dalyviai susipažino su mokinių matematikos pasiekimų tarptautinių IEA TIMSS ir OECD PISA bei nacionalinių tyrimų rezultatais ir rekomendacijomis, jų analizės ir pritaikymo organizuojant ugdymo procesą galimybėmis bei tobulino profesinės komunikacijos, ugdymo(si) turinio įgyvendinimo ir tobulinimo bei profesinės veiklos tyrimo kompetencijas, atliko programoje numatytas praktines užduotis.

Seminaro dalyviams buvo išduotas VU Pedagogikos centro pažymėjimas.

Kaunas1 Spalio 28 d. Kauno technologijos universitete vyko kvalifikacijos tobulinimo seminaras pradinio ir pagrindinio ugdymo informacinių technologijų mokytojams „Informatikos ugdymo veiklų modelis“, kuriame buvo aptariami informatikos programos pokyčiai, nauji informatikos ir matematikos mokymo būdai ir jų taikymo galimybės. Seminaro pranešimus skaitė Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto prof. dr. Valentina Dagienė ir dokt. Lina Vinikienė, taip pat Kauno Informacijos technologijų mokymo centro direktorė Skaidra Vaicekauskienė. Kvalifikacijos tobulinimo seminare dalyvavo 19 informacinių technologijų, robotikos bei neformalaus ugdymo mokytojų iš Kauno, Kauno rajono, Panevėžio, Šakių, Jonavos mokyklų.

Lapkričio 23 d. kvalifikacijos tobulinimo seminaras pradinio ir pagrindinio ugdymo informacinių technologijų mokytojams „Informatikos ugdymo veiklų modelis“ vyko Šiaulių universitete. Šiame seminare dalyvavę 34 informacinių technologijų, matematikos ir ekonomikos mokytojai iš Šiaulių, Šiaulių rajono, Tauragės, Radviliškio, Pakruojo bei kitų miestų ar rajonų mokyklų galėjo susipažinti su informatikos mokymo programos pokyčiais ir informatikos egzamino ateitimi, programavimu naršyklėje, susipažinti bei išbandyti inovatyvius informatikos mokymo būdus praktinių užsiėmimų metu. Seminarą vedė Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto prof. dr. Valentina Dagienė ir dokt. Lina Vinikienė, taip pat informacinių technologijų mokytojas Bronius Skūpas iš Vilniaus licėjaus.Druskininkai2

Dar vienas kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Informatikos ugdymo veiklų modelis“ informacinių technologijų mokytojams vyko Druskininkuose gruodžio 3 d. Jame dalyvavo 16 informacinių technologijų ir matematikos mokytojų iš Druskininkų, Alytaus, Varėnos ir kitų miestų ar rajonų mokyklų. Seminaro metu mokytojai buvo supažindinti su informatikos mokymo programos pokyčiais, informatikos pritaikymo galimybėmis pradiniame ir pagrindiniame ugdyme, patys galėjo išbandyti inovatyvius informatikos mokymo būdus praktinių užsiėmimų metu. Seminarą vedė Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto prof. dr. Valentina Dagienė, dr. Eglė Jasutė ir dokt. Lina Vinikienė. 

2016 m. spalio 24 d. Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete vyko Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo dirbtuvės, kurias organizavo VU Pedagogikos centras. Dirbtuvėse dalyvavo skirtingų Vilniaus universiteto padalinių: Fizikos, Istorijos, Gamtos mokslų, Filologijos bei Filosofijos fakultetų, taip pat Orientalistikos centro atstovai. Šio renginio metu VU Pedagogikos centro vadovė dr. Sigita Girdzijauskienė pristatė informaciją apie mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos pokyčius, taip pat VU Pedagogikos centro atliktos apklausos apie mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius rezultatus bei mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo gaires. Darbo grupėmis metu panašios mokslo srities atstovai dalinosi idėjomis naujoms mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programoms rengti, taip pat vyko bendra diskusija, aktualių klausimų dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo aiškinimasis bei bendros, tarpdisciplininės mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos parengimo idėjų ir galimybių aptarimas.  

RugDSC 3772sėjo 28 d. kvalifikacijos tobulinimo seminare „Informatikos ugdymo veiklų modelis“, kuris vyko Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete, dalyvavo 44 informacinių technologijų, matematikos bei pradinio ugdymo mokytojai iš Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų bei rajonų mokyklų. Seminaro metu mokytojai susipažino su informatikos programos pokyčiais, naujais informatikos ir matematikos mokymo būdais ir jų taikymo galimybėmis, tobulino savo gebėjimus pateikti mokymo turinį mokiniams remiantis konstrukcionizmo ir dekonstrukcionizmo mokymo teorijos principais. Seminaro pranešimus skaitė Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto prof. dr. Valentina Dagienė ir dokt. Lina Vinikienė, taip pat JAV Pepperdine universiteto dr. Gary Stager ir JAV leidyklos „Constructing modern Knowledge“ prezidentė dr. Sylvia Martinez.

Spalio 8 d. Klaipėdos universitete vykusiame seminare „Informatikos ugdymo veiklų modelis pradiniam ir pagrindiniam ugdDSC 3753ymui“ kvalifikaciją tobulino 32 informacinių technologijų mokytojai iš Klaipėdos ir Tauragės miestų bei Klaipėdos, Plungės ir Šilutės rajonų mokyklų. Seminaro metu mokytojai buvo supažindinti su informatikos mokymo programos pokyčiais, išmaniosios mokyklos koncepcija, patys galėjo išbandyti inovatyvius informatikos mokymo būdus praktinių užsiėmimų metu. Seminarą vedė Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto prof. dr. Valentina Dagienė ir dokt. Lina Vinikienė, taip pat informacinių technologijų mokytojai Antanas Budriūnas (Klaipėdos Vydūno gimnazija) ir Bronius Skūpas (Vilniaus licėjus). 

Numatomi kiti šio ciklo seminarai matematikos ir informacinių technologijų mokytojams:

  • spalio 26 d. Šiauliuose - seminaro programą ir registracijos formą rasite čia
  • spalio 28 d. Kaune - seminaro programą ir registracijos formą rasite čia
  • gruodžio 3 d. - Druskininkuose.

Kviečiame dalyvauti

 

matematika ir informatika Rugsėjo 28 d. Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras pradinio ir vidurinio ugdymo matematikos ir informatikos mokytojams „Informatikos ugdymo veiklų modelis“, kuriame bus aptariami informatikos programos pokyčiai, nauji informatikos ir matematikos mokymo būdai ir jų taikymo galimybės, bus tobulinami mokytojų gebėjimai pateikti mokymo turinį mokiniams remiantis konstrukcionizmo ir dekonstrukcionizmo mokymo teorijos principais. Seminarą ves prof. dr. Valentina Dagienė, dokt. Lina Vinikienė, dr. Gary Stager (iš JAV), dr. Sylvia Martinez (iš JAV).