Vilniaus Universitetas

Studentai Teatro salėjeVilniaus universitete profesines pedagogines studijas „Mokyklos pedagogika“ šiemet pradėjo net 69 studentai. Visi jie buvo priimti į valstybės finansuojamas studijų vietas. Kiekvieną mėnesį studentai gaus 3,05 bazinės socialinės išmokos paramą.

Mokyklos pedagogika – metus trunkanti profesinių pedagoginių studijų* (PPS) programa, skirta asmenims turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą, atitinkantį bendrojo lavinimo mokyklose mokomus dalykus ir norintiems įgyti profesinę pedagogo kvalifikaciją, suteikiančią teisę bendrojo ugdymo mokyklose dirbti dalyko mokytojais.

Studijuodami pagal šią studijų programą, studentai įgyja reikalingas teorines žinias, vertybines nuostatas, gebėjimus bei praktinius įgūdžius, leisiančius kūrybiškai dirbti dalyko mokytojais ir atlikti su pedagogine veikla susijusias funkcijas įvairių tipų bendrojo ugdymo mokyklose. Studentams, sėkmingai užbaigusiems studijas, suteikiama profesinė dalyko pedagogo kvalifikacija.

*iki 2017 m. šios studijos buvo klasifikuojamos kaip Laipsnio nesuteikiančios studijos (LNS)