Vilniaus Universitetas

2016 m. birželio 30 d. buvo patvirtintas Vilniaus universiteto Pedagogikos centro pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas.

Kviečiame Vilniaus universiteto dėstytojus, taip pat mokytojus, pagalbos mokiniui ir kitus specialistus ar institucijas, turinčias teisę vykdyti neformalųjį ugdymą, bendradarbiauti su VU Pedagogikos centru rengiant ir vykdant pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas. Dėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų teikimo prašom kreiptis į VU Pedagogikos centrą elektroniniu paštu arba telefonu (85)2687099.