Vilniaus Universitetas

VU Didysis kiemas geles sm2016 metų gegužės 12 dieną LR Švietimo ir mokslo ministrė pasirašė įsakymą dėl VU Pedagogikos centro akreditacijos vykdyti mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą.

Siekiant akreditacijos, buvo atliktas didžiulis darbas renkant, sisteminant ir analizuojant Vilniaus universitete 2013–2015 metais vykdytas mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimo veiklas. Todėl nuoširdžiai dėkojame Chemijos, Filosofijos, Filologijos, Fizikos, Istorijos, Gamtos mokslų, Ekonomikos, Matematikos ir informatikos, Kauno humanitarinio fakultetų, Užsienio kalbų, Matematikos ir informatikos institutų bendruomenės nariams, suteikusiems informaciją apie mokytojams organizuotas paskaitas, seminarus, konferencijas ir kitus renginius bei dalyvavusiems susitikime su ekspertais, vertinusiais Pedagogikos centro veiklą.

Vilniaus universiteto dėstytojų skaitomos paskaitos, vedami seminarai mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams visuomet sulaukia didelio susidomėjimo. Kviečiame Vilniaus universiteto dėstytojus bendradarbiauti su VU Pedagogikos centru rengiant ir vykdant mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programas.

Kontaktinis asmuo:
Pedagogikos centro vedėja doc. dr. Sigita Girdzijauskienė
tel.: 852667625
el. paštas: