Vilniaus Universitetas

QS reitingaiĮgyvendindamas naująjį mokytojų rengimo modelį Vilniaus universitetas (VU) jau nuo 2018 m. rugsėjo ketina siūlyti būsimiems pirmakursiams naujas pedagogikos studijų programas. Anot VU studijų prorektoriaus doc. Valdo Jaskūno, siekiant užtikrinti aukštą studijų kokybę ir grąžinti profesijai jos prestižą, naujos kartos pedagogų rengimas VU bus grindžiamas stipriausių mokslininkų grupių dalyvavimu mokytojų ruošimo procese suvokiant, kad šiuolaikinė pedagogika neatsiejama nuo mokslo komunikacijos, o jos tikslas – skatinti mokinių troškimą pažinti ir ugdyti jų kūrybiškumą.

Siekiant šių tikslų ieškoma lanksčių mokytojų rengimo formų, kurios leistų ne tik ugdyti naują kūrybingą mokytojų kartą, bet ir sudaryti sąlygas dirbantiems mokytojams kelti arba plėsti kvalifikaciją. Numatoma, kad būsimieji studentai pedagogo kvalifikaciją galės įgyti tiek lygiagrečiųjų, tiek nuosekliųjų studijų būdu.

Pirmuoju atveju studentai galės rinktis ketverių metų trukmės pedagogikos studijas arba šalia kito pagrindinio studijų dalyko pasirinkti vienerių metų gretutines mokyklos pedagogikos studijas, o antruoju pedagogo kvalifikacija bus suteikiama jau turintiems kitos krypties bakalauro laipsnį. Taip pat VU bus ruošiamos ir kvalifikacijos kėlimo programos bei sukurtos galimybės jau dirbantiems mokytojams įgyti papildomą kvalifikaciją.

„Siūlydami studentams itin aukštos kokybės studijas, siekiame įtvirtinti mokytojo kaip nuolat besimokančio specialisto sampratą, o mokytojų rengimą pakelti į visiškai kitą lygį – su būsimais mokytojais dirbs stipriausios jungtinės mokslininkų grupės, procese dalyvaus įvairūs VU padaliniai. Prie mūsų kviesime prisijungti stipriausius šalies ir užsienio pedagogikos ekspertus, ypač praktikus, dirbančius mokyklose. Be to, sieksime užtikrinti, kad visas studijų procesas būtų grįstas šiuolaikiniais moksliniais tyrimais ir gerąja užsienio praktika“, – planus vardija doc. V. Jaskūnas.

Pasak prorektoriaus, po vienu skėčiu skirtingų sričių ekspertus suburs ir kartu su Vilniaus miesto savivaldybe kuriamas atviros prieigos centras STEAM (angl. Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics), kuriame dirbs gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų sričių ekspertai. Kartu naujame centre bus tobulinama mokytojų kvalifikacija dirbant laboratorijose, kuriamos inovatyvios mokymo priemonės, populiarinamas mokslas bei integruojama turima infrastruktūra.

Pavasarį pradėtas kurti Ugdymo mokslų institutas, kurio vienas pagrindinių uždavinių – įgyvendinti geros mokyklos koncepciją kokybiškai rengiant pedagogus, panaudojant VU galimybes ir mokslinį potencialą tobulinti mokytojų kvalifikaciją ir vykdyti tarptautinio lygio pedagogikos mokslinius tyrimus.

Naujasis institutas suvienijo VU Filosofijos fakulteto Pedagogikos centro, Edukologijos katedros ir Švietimo politikos centro vykdomas veiklas: gretutines ir profesines pedagogų rengimo studijas, mokytojų kvalifikacijos tobulinimą, edukologijos studijas, ugdymo mokslų krypties ir švietimo politikos mokslinius tyrimus bei jų sklaidą.

Per šių metu priėmimą VU profesinės pedagogikos studijos sulaukė rekordinio susidomėjimo – norą tapti mokytojais pareiškė daugiau nei 100 stojančiųjų.

Informacijos šaltinis – portalas VU Naujienos