Vilniaus Universitetas

Naujienos

Vilniaus universitetas (VU) pasirašė paramos sutartį su VšĮ „Mokykla vaikams“ dėl neformalaus ankstyvojo gabių vaikų ugdymo programos „Gabių vaikų akademija“ vardinės stipendijos. Sutartis pasirašyta VU Filosofijos fakulteto iniciatyva.

VU Mokykla vaikams 2017 09 22 2Paramos sutartis numato skirti 1000 EUR dydžio stipendiją, siekiant paskatinti motyvuotus VU Filosofijos fakulteto Edukacinės ir vaiko psichologijos magistrantūros studijų programos studentus specializuotis gabių vaikų ugdymo srityje, atlikti tyrimus bei užsiimti šios srities profesine veikla.

„Mes visi didžiuojamės Lietuvos mokinių pasiekimais tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose, bet retai susimąstome, kokie tai vaikai, kas ir kaip juos ugdo. Lietuvos švietimo sistemoje gabiems vaikams skiriamas labai menkas dėmesys, didelė jų dalis iš viso neatpažįstami kaip turintys išskirtinių gebėjimų. Pasirašyta sutartis bus postūmis studentams gilintis į gabių vaikų tematiką ir tiriamąja veikla prisidėti prie VU Pedagogikos centro ir Bendrosios psichologijos katedros mokslininkų vykdomų gabių vaikų tyrimų“, - teigia VU Pedagogikos centro vadovė dr. Sigita Girdzijauskienė.

VU Mokykla vaikams 2017 09 22 1Sutarties pasirašymo proga VU Filosofijos fakultete lankėsi VšĮ „Mokykla vaikams“ direktorė Ingrida Liubartaitė Ramanauskienė kartu su Progimnazijos „MAGIS“ direktoriumi Alfredu Ramanausku. Susitikime su atstovais dalyvavo VU Filosofijos fakulteto dekanas prof. Arūnas Poviliūnas, viešųjų ryšių ir projektų prodekanė Vida Jakutienė, VU Pedagogikos centro vadovė dr. Sigita Girdzijauskienė bei II pakopos studijų programos „Edukacinė ir vaiko psichologija“ pirmininkė doc. Birutė Pociūtė.

Parašais paramos sutartį patvirtino VU rektorius Artūras Žukauskas ir VšĮ „Mokykla vaikams“ direktorė Ingrida Liubartaitė Ramanauskienė.

VU Filosofijos fakultetas bendradarbiauja su VšĮ „Mokykla vaikams“ nuo 2010 metų.

Studentai Teatro salėjeVilniaus universitete profesines pedagogines studijas „Mokyklos pedagogika“ šiemet pradėjo net 69 studentai. Visi jie buvo priimti į valstybės finansuojamas studijų vietas. Kiekvieną mėnesį studentai gaus 3,05 bazinės socialinės išmokos paramą.

Mokyklos pedagogika – metus trunkanti profesinių pedagoginių studijų* (PPS) programa, skirta asmenims turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą, atitinkantį bendrojo lavinimo mokyklose mokomus dalykus ir norintiems įgyti profesinę pedagogo kvalifikaciją, suteikiančią teisę bendrojo ugdymo mokyklose dirbti dalyko mokytojais.

Studijuodami pagal šią studijų programą, studentai įgyja reikalingas teorines žinias, vertybines nuostatas, gebėjimus bei praktinius įgūdžius, leisiančius kūrybiškai dirbti dalyko mokytojais ir atlikti su pedagogine veikla susijusias funkcijas įvairių tipų bendrojo ugdymo mokyklose. Studentams, sėkmingai užbaigusiems studijas, suteikiama profesinė dalyko pedagogo kvalifikacija.

*iki 2017 m. šios studijos buvo klasifikuojamos kaip Laipsnio nesuteikiančios studijos (LNS)

Jaskunas NDabartinė pedagogų rengimo sistema kenčia nuo daugelio trūkumų. Detaliau išnagrinėsiu bent tris, mano galva, esmines ydas: didžiulę fragmentaciją, studentų atrankos mechanizmą ir neveikiančią pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemą.

Visų pirma, pedagogų rengimo sistema yra fragmentuota ir menkai orientuota į rezultatą. Besikaunant dėl studijų krepšelių kiekvienai aukštajai mokyklai „apsimokėjo“ registruoti švietimo ir ugdymo srities studijų programas vien dėl finansinių sumetimų: norminė šios krypties studijų (nors priklausančių socialinės srities studijoms) kaina buvo kone dvigubai aukštesnė negu kitų socialinės srities studijų programų kaina.

Todėl pedagogus ėmėsi rengti 20 aukštųjų mokyklų 129 studijų programose, daugeliu atvejų neturėdamos tinkamų mokslinių resursų – aukšto lygio pedagogų-tyrėjų bazių ir, tiesą sakant, nelabai kam rūpėjo tai, kur ir kiek pedagogų Lietuvoje trūksta ir ar išvis trūksta.

VU Filosofijos fakultetas 2014Vilniaus universitete (VU) pradeda veikti Ugdymo mokslų institutas. Vienas pagrindinių šio instituto uždavinių – kelti Lietuvos pedagogų rengimą į naują kokybinį lygmenį, sukuriant unikalias galimybes VU rengti mokytojus, tobulinti jų kvalifikaciją ir vykdyti pedagogikos mokslinius tyrimus.

Naujasis institutas suvienys VU Filosofijos fakulteto Pedagogikos centro, Edukologijos katedros ir Švietimo politikos centro vykdomas veiklas: gretutines ir profesines pedagogų rengimo studijas, mokytojų kvalifikacijos tobulinimą, edukologijos studijas, ugdymo mokslų krypties ir švietimo politikos mokslinius tyrimus bei jų sklaidą.

„Šiuo žingsniu siekiame stiprinti pedagogų rengimą ir, žinoma, šios specialybės prestižą. Esame suinteresuoti stipriai parengtais moksleiviais, kurie turėtų gerus pagrindus tolesnėms studijoms, tačiau labai svarbu bus ir tai, kokį dėmesį šiai sričiai skirs valstybė. Gyvename nuolatinių pokyčių aplinkoje, todėl tikimės, kad studijų ir tarptautinio lygio mokslinių tyrimų sąveika prisidės prie žiniomis bei inovacijomis grįstos visuomenės kūrimo ir atlieps sparčiai besivystančios Lietuvos poreikius. Ypač svarbu tai, kad ketiname pasitelkti tarptautinių ekspertų rekomendacijas ir patirtį rengiant savąsias pedagogų rengimo kryptis”, – sako VU studijų prorektorius doc. Valdas Jaskūnas.

Pasak VU Filosofijos fakulteto dekano prof. A. Poviliūno, šiuolaikiniai mokytojai turėtų būti talentingi ugdymo mokslų specialistai, išlaikantys saitus su akademine bendruomene, o viena pagrindinių pedagogų rengimo bėdų yra ta, kad mokyklose dirbantys mokytojai atitrūksta nuo mokslinį žinojimą kuriančios akademinės bendruomenės.

Interviu apie pedagogų rengimo aktualijas su VU Pedagogikos centro Tarybos nariu, Filosofijos fakulteto dekanu prof. Arūnu Poviliūnu