Vilniaus Universitetas

Naujienos

VU FsF su delegacija is Mianmaro smVilniaus universiteto (VU) Filosofijos fakultete viešėjo keturių ekspertų delegacija iš Mianmaro Sąjungos Respublikos Švietimo ministerijos. Mianmaras siekia šiuolaikiškai pertvarkyti savo švietimo sistemą ir taip prisidėti prie šalies socialinės-ekonominės raidos gerinimo. Svečiai domėjosi VU patirtimi rengiant mokytojus, nes gerai parengti aukštos kvalifikacijos dalykų mokytojai, gebantys kūrybiškai dirbti, turi tiesioginę įtaką mokinių lavinimui bei pasiekimams, o kartu ir šalies raidai.

VU Filosofijos fakulteto Edukologijos katedros docentė dr. Tatjana Bulajeva svečiams pristatė du VU taikomus mokytojų rengimo būdus, suteikiančius programų absolventams profesinę pedagogo kvalifikaciją, kuri reikalinga norintiesiems bendrojo lavinimo mokyklose dirbti dalyko mokytojais. Vienas mokytojų rengimo būdas apima gretutines studijas ir tinka VU studentams, įstojusiems į bakalauro pakopos studijų programas, atitinkančias bendrojo ugdymo mokyklose mokomus dalykus – šie studentai, pasirinkę gretutinių studijų programą „Dalyko pedagogika“ ir sėkmingai ją užbaigę, įgyja profesinę pedagogo kvalifikaciją. Kitas mokytojų rengimo būdas apima metus trunkančią profesinių pedagoginių studijų programą „Mokyklos pedagogika“ ir tinka visiems jau turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą srityje, atitinkančioje bendrojo ugdymo mokyklose mokomus dalykus.

2017 10 17 konferencija VU Naujienos smŠ. m. spalio 17 d. Vilniaus universitete (VU) vyko EBPO apžvalgos „Švietimas Lietuvoje“ pristatymo renginius pratęsianti konferencija, skirta aptarti mokytojų rengimo ir ugdymo turinio aktualijas. Konferencijoje dalyvavo apie šimtas įvairių švietimo įstaigų atstovų.

Susirinkusius dalyvius pasveikino VU studijų prorektorius doc. Valdas Jaskūnas, pabrėžęs mokytojų rengimo Lietuvai svarbą bei VU misiją siūlyti studentams aukštos kokybės šiuolaikiniais moksliniais tyrimais ir gerąja užsienio praktika grįstas pedagogines studijas.

Konferencijoje pranešimus skaitė pripažinti švietimo ekspertai iš užsienio šalių. Hannah von Ahlefeld, TALIS pradinio ugdymo mokytojų rengimo tyrimo analitikė bei vadovė (OECD) aptarė veiksmingas pradinio ugdymo mokytojų rengimo prielaidas bei pristatė aštuonių tyrime dalyvaujančių šalių – Australijos, Japonijos, Korėjos, Nyderlandų, Norvegijos, Saudo Arabijos, Jungtinių Amerikos Valstijų ir Jungtinės Karalystės (Velsas) – taikomas praktikas bei strategijas rengiant pradinio ugdymo mokytojus.

Konferencijoje pranešimą skaitęs Paul Braddock, internetinės platformos „Teaching English UK” vadovas, pristatė ne tik Britų tarybos požiūrį į mokytojų rengimą bet ir į profesinio augimo modelį.

QS reitingaiĮgyvendindamas naująjį mokytojų rengimo modelį Vilniaus universitetas (VU) jau nuo 2018 m. rugsėjo ketina siūlyti būsimiems pirmakursiams naujas pedagogikos studijų programas. Anot VU studijų prorektoriaus doc. Valdo Jaskūno, siekiant užtikrinti aukštą studijų kokybę ir grąžinti profesijai jos prestižą, naujos kartos pedagogų rengimas VU bus grindžiamas stipriausių mokslininkų grupių dalyvavimu mokytojų ruošimo procese suvokiant, kad šiuolaikinė pedagogika neatsiejama nuo mokslo komunikacijos, o jos tikslas – skatinti mokinių troškimą pažinti ir ugdyti jų kūrybiškumą.

Siekiant šių tikslų ieškoma lanksčių mokytojų rengimo formų, kurios leistų ne tik ugdyti naują kūrybingą mokytojų kartą, bet ir sudaryti sąlygas dirbantiems mokytojams kelti arba plėsti kvalifikaciją. Numatoma, kad būsimieji studentai pedagogo kvalifikaciją galės įgyti tiek lygiagrečiųjų, tiek nuosekliųjų studijų būdu.

Vilniaus universitetas (VU) pasirašė paramos sutartį su VšĮ „Mokykla vaikams“ dėl neformalaus ankstyvojo gabių vaikų ugdymo programos „Gabių vaikų akademija“ vardinės stipendijos. Sutartis pasirašyta VšĮ „Mokykla vaikams“ iniciatyva.

VU Mokykla vaikams 2017 09 22 2Paramos sutartis numato skirti 1000 EUR dydžio stipendiją, siekiant paskatinti motyvuotus VU Filosofijos fakulteto Edukacinės ir vaiko psichologijos magistrantūros studijų programos studentus specializuotis gabių vaikų ugdymo srityje, atlikti tyrimus bei užsiimti šios srities profesine veikla.

„Gabūs vaikai pasižymi spartesne pažintinių gebėjimų raida, tad jiems reikalingas gilesnis ugdymo turinys, pateikiamas kaip atitinkamo sudėtingumo iššūkiai, mokantis kurti savo žinojimą, o ne pakartoti. Mokymasis yra mąstymo veikla, todėl mokytojai ir psichologai turėtų artimiau bendradarbiauti. Siekdami tai paskatinti nutarėme įsteigti šią stipendiją“, sako VšĮ „Mokykla vaikams“ direktorė Ingrida Liubartaitė Ramanauskienė.

„Mes visi didžiuojamės Lietuvos mokinių pasiekimais tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose, bet retai susimąstome, kokie tai vaikai, kas ir kaip juos ugdo. Lietuvos švietimo sistemoje gabiems vaikams skiriamas labai menkas dėmesys, didelė jų dalis iš viso neatpažįstami kaip turintys išskirtinių gebėjimų. Pasirašyta sutartis bus postūmis studentams gilintis į gabių vaikų tematiką ir tiriamąja veikla prisidėti prie VU Pedagogikos centro ir Bendrosios psichologijos katedros mokslininkų vykdomų gabių vaikų tyrimų“, - teigia VU Pedagogikos centro vadovė dr. Sigita Girdzijauskienė.

Studentai Teatro salėjeVilniaus universitete profesines pedagogines studijas „Mokyklos pedagogika“ šiemet pradėjo net 69 studentai. Visi jie buvo priimti į valstybės finansuojamas studijų vietas. Kiekvieną mėnesį studentai gaus 3,05 bazinės socialinės išmokos paramą.

Mokyklos pedagogika – metus trunkanti profesinių pedagoginių studijų* (PPS) programa, skirta asmenims turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą, atitinkantį bendrojo lavinimo mokyklose mokomus dalykus ir norintiems įgyti profesinę pedagogo kvalifikaciją, suteikiančią teisę bendrojo ugdymo mokyklose dirbti dalyko mokytojais.

Studijuodami pagal šią studijų programą, studentai įgyja reikalingas teorines žinias, vertybines nuostatas, gebėjimus bei praktinius įgūdžius, leisiančius kūrybiškai dirbti dalyko mokytojais ir atlikti su pedagogine veikla susijusias funkcijas įvairių tipų bendrojo ugdymo mokyklose. Studentams, sėkmingai užbaigusiems studijas, suteikiama profesinė dalyko pedagogo kvalifikacija.

*iki 2017 m. šios studijos buvo klasifikuojamos kaip Laipsnio nesuteikiančios studijos (LNS)