Vilniaus Universitetas

2016 m. lapkričio 3 d. Vilniaus universiteto Pedagogikos centro vadovė, psichologė dr. Sigita Girdzijauskienė skaitė pranešimą Lietuvos matematikos mokytojų konferencijoje „Retrospektyviu žvilgsniu: Lietuvos matematikos mokytojų asociacijai - 25“. Pranešimo tema „Būti mokytoju Z kartai: iššūkiai ir galimybės“


2016 m. spalio 20 d. Vilniaus universiteto Pedagogikos centro vadovė dr. Sigita Girdzijauskienė ir Vilniaus universiteto Pedagogikos centro vyr. specialistė Sabina Sadovska dalyvavo seminare „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos kaitos žingsniai: teisinės bazės koregavimas“, skirtame pedagogų švietimo centrų ir kitų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų atstovams


2016 m. spalio 14 d. LR Seime vyko pirmasis Darbo grupės dėl pedagogų rengimo ketverių metų Lietuvos švietimo būklės raporto parengimo susitikimas, kuriame dalyvavo Vilniaus universiteto Pedagogikos centro vadovė dr. Sigita Girdzijauskienė


2016 m. rugsėjo 30 d. Vilniaus universiteto Pedagogikos centro vadovė, psichologė dr. Sigita Girdzijauskienė skaitė pranešimą Lietuvos Respublikos Seime vykusioje konferencijoje „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija ugdymo institucijose“. Pranešimo tema „Naujosios (Z) kartos paauglių psichologiniai mokymosi pasiekimų veiksniai“


Interviu su Vilniaus universiteto Pedagogikos centro vadove, psichologe dr. Sigita Girdzijauskiene „Kur dingsta gabūs vaikai“ - Lietuvos žinios, 2016 m. rugsėjo 21 d.


2016 m. rugpjūčio 25 d. Vilniaus universiteto Pedagogikos centro vadovė, psichologė dr. Sigita Girdzijauskienė dalyvavo LRT radijo laidoje apie švietimą „Dešimt balų“. Laidos tema „Kaip pastebėti ir atpažinti vaikų gabumus ir talentus?“


2016 m. birželio 15 d. Vilniaus universiteto Pedagogikos centro vyr. specialistė Sabina Sadovska dalyvavo seminare „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kaita kokybei: kaip to galime siekti kartu“, skirtame pedagogų švietimo centrų ir kitų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų atstovams