Vilniaus Universitetas

2016 m. spalio 27 d. Vilniaus universiteto centriniuose rūmuose vyko Įvadiniai mokymai naujiems dėstytojams, kurių metu mokymų dalyviai susipažino su elektroninių mokymo priemonių panaudojimu studijų procese, informacijos valdymu bei lygių galimybių studijuoti užtikrinimu neįgaliesiems. Reikalingas dėstytojo darbe žinias pristatė ir Filosofijos fakulteto dėstytojai pranešimuose apie mokymosi motyvaciją, socialinę psichologiją auditorijoje bei vadovavimą baigiamiesiems darbams.   


2016 m. spalio 24 d. Vilniaus universiteto Fizikos, Istorijos, Gamtos mokslų, Filologijos bei Filosofijos fakultetų, taip pat Orientalistikos centro dėstytojai dalyvavo Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo dirbtuvėse, kurias organizavo VU Pedagogikos centras.