Vilniaus Universitetas

VU studentai 1950Pedagogikos, kaip atskiros mokslo disciplinos, dėstymas Vilniaus universitete siejamas su Jono Chodzkos Bareikos (1777–1851) vardu. Šis pedagogas, mokyklų vizitatorius, parengęs pedagogikos kursą, siūlė ne tik skaityti pedagogiką kaip atskirą discipliną rengiant mokytojus, bet ir steigti pedagogikos katedrą.

Skirtingai nuo specializuotų pedagoginio profilio aukštųjų mokyklų, Vilniaus universitetas (toliau – Universitetas) visuomet buvo labiau orientuotas ne tiek į mokytojų praktikų rengimą, kiek į teorines ugdymo mokslo studijas, tad ir mokslinių tyrimų tematika buvo gana plati: nagrinėjamos teorinės ir metodologinės ugdymo mokslo ir ugdymo praktikos problemos,  gvildenami socialinės, delinkventinės, lyginamosios pedagogikos, hodegetikos, aukštosios mokyklos didaktikos, pedeutologijos, profesinio orientavimo klausimai, tiriama pedagogikos istorija ir t. t. Taip pat aktyviai organizuojamas metodinis darbas: rengiamos naujos pedagogikos programos, apimančios pedagogikos disciplinų sistemą (pedagogikos įvadą, pedagogikos istoriją, didaktiką, hodegetiką, lyginamąją pedagogiką) organizuojamos mokslinės respublikinės ir tarptautinės konferencijos bei seminarai, glaudžiai bendradarbiaujant tiek su kitais universiteto padaliniais, tiek su įvairiomis Lietuvos ir kitų šalių mokslo institucijomis.1

Vilnius university Lithuania 1579Siekdamas užtikrinti Lietuvos pedagogų rengimo misijos tęstinumą ir, svarbiausia, kokybę, Universitetas 2015 m. įsteigė Pedagogikos centrą (toliau – Centras), kurio tikslas – organizuoti ir koordinuoti pedagogų rengimo studijų įgyvendinimą Universitete bei inicijuoti ir vykdyti švietimo ir ugdymo srityje dirbančių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo mokymus bei mokslinius tyrimus.

Centro veikloje, tinklinės struktūros pagrindu, dalyvauja visi Universiteto padaliniai, susiję su pedagogų rengimo studijų vykdymu: Universiteto Filosofijos, Chemijos, Ekonomikos, Filologijos, Fizikos, Gamtos mokslų, Istorijos, Matematikos ir informatikos fakultetai bei Orientalistikos centras.

1Informacija paruošta pagal knygą „Vilniaus universitetas Filosofijos fakultetas 1579-1989-2009“ (Vilniaus universiteto leidykla, 2009 m.)